Welcome, Guest. Please login or register.

ติดต่อโฆษณา Bird Service ติดต่อโฆษณา ติดต่อโฆษณา ติดต่อโฆษณา
Benz Thailand Club Volvo Thailand Club ติดต่อโฆษณา ซื้อขาย ยาง ล้อ แม็ก ติดต่อโฆษณา


ผู้เขียน หัวข้อ: นากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต  (อ่าน 3 ครั้ง)

siritidaphon

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 498
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
นากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต
ระบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สำคัญๆ และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รวมถึง
1. ระบบไร่หมุนเวียน
ระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านที่ทำกันในหลายวัฒนธรรมในอดีต เป็นวิธีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งข้าว ผัก และพืชใช้สอยต่างๆ รวมกันในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เมื่อทำการเพาะปลูกไประยะหนึ่งจนดินลดความอุดมสมบูรณ์ลง ก็จะย้ายไปทำการเพาะปลูกในพื้นที่ใหม่ และปล่อยให้ดินในพื้นที่เดิมได้ฟื้นความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แล้วจึงหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมนั้นอีกครั้ง จึงเป็นรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้มากที่สุดระบบหนึ่ง


2. ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming)
ระบบเกษตรผสมผสานหมายถึงระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจการรมการผลิตแต่ละชนิดเอื้อประโยชน์กันและกัน และเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และดำเนินการ โดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดภายในไร่นาแบบครบวงจร เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


สนใจติดต่อ
Call Center: 02 880 4744
Line: @bcithailnd


นากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=gIym46cOzFQติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net